Westerink Onderhoud verwerkt uw (persoonlijke) gegevens uiterst zorgvuldig.

Alle door u verstrekte (persoonlijke) gegevens worden door Westerink Onderhoud opgeslagen en gebruikt voor haar bedrijfsuitvoering. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Ten bate van 'gebruikers herkenning' gebruikt Westerink Onderhoud de technische gegevens van uw computer en/of uw IP-adres.

Westerink Onderhoud maakt gebruik van 'cookies'. Cookies maken het mogelijk om computers te herkennen. Met alleen cookies is het niet mogelijk om personen te herkennen of te identificeren. U kunt uw browser zodanig instellen dat u het gebruik van cookies niet toestaat. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Ons privacy beleid is van toepassing op de websites westerinkonderhoud.nl, westerinkschilders.nl en winterschilderamsterdam.nl. Websites die buiten westerinkonderhoud.nl, westerinkschilders.nl en winterschilderamsterdam.nl vallen (externe websites, links/ verwijzingen naar anderen) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Westerink Onderhoud. Raadpleeg altijd de privacy verklaring van de externe website, alvorens persoonsgegevens in te vullen. Westerink Onderhoud is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van externe websites.

Op die plekken waar het mogelijk is om in het openbaar vragen te stellen en/ of reacties te plaatsen, dient u extra zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Blijf er altijd van bewust dat uw gegevens op die openbare plekken beschikbaar (kunnen) zijn voor iedere andere gebruiker.

U kunt Westerink Onderhoud schriftelijk opdracht geven uw gegevens uit de database te verwijderen.

Westerink Onderhoud heeft het recht om het privacy beleid, zonder opgaaf van redenen, aan te passen. Hiervan ontvangt u geen persoonlijk bericht.

Wanneer u vragen hebt over ons beleid met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met Westerink Onderhoud.