Effect ThermoShield

"Empirisch onderzoek wijst uit dat toepassing van ThermoShield Exterieur energiebesparend is, voornamelijk bij constructies met een lage warmteweerstand. Dit effect kan worden verklaard door de vochtregulerende werking en de lage emissiecoëfficiënt van ThermoShield coating.

  • De binnenverven van ThermoShield verlagen de stookkosten met gemiddeld 10% en verbetert het binnenklimaat.
  • In projecten waarbij ThermoShield als buitenverf is toegepast blijkt uit praktijkmetingen dat er een energiebesparing van gemiddeld 20% is gemeten.
  • De zonlichtreflectie van de dakverf van ThermoShield reikt tot 86% bij de kleur wit en zelfs de lichtgrijze kleuren reflecteren meer dan 80%!"

Bron: www.thermoshield.nl


Milieubewust werken

We voeren onze materialen op verantwoorde wijze aan en af.

Bovendien werken we graag zo dicht mogelijk bij onze basis. Dat is niet alleen goed voor de planning, het werkt gewoon prettiger en scheelt heel veel kilometers en CO2-uitstoot.